First slide

Employment Opportunities


JOIN OUR EM YACHT MANAGEMENT TEAM

Join EM Yacht Management to become an integral part of a hardworking, skilled team of individuals, specializing in the construction of new production of semi-custom motor yachts.

For any questions regarding our open positions, or to submit your resume, please contact:

Grant Willis | Project Manager | grant@outerreefyachts.com | +385 (0) 914447504


Laminator / Plastičar

Job Description:
Work with fiberglass and resin in shipbuilding, use of tools for measuring and cutting materials to the necessary dimensions as well as other general boat building tasks under the instructions of the supervisor, who are directly connected to the area of work.

Conditions:

 • The experience of laminating and gel coat repairs in shipbuilding (yachts)
 • Accuracy and organization
 • Self motivated and able to work with a minimum of supervision
 • Fluent in the English language
 • Responsibility for execution and quality work
 • Must be prepared to work overtime when required, including Saturdays if neccessary
 • Stimulative and regular income

Opis Posla:
Rad sa stakloplastikom i smolom u brodogradnji, korištenje alata za mjerenje i rezanje materijala do potrebnih dimenzija kao i drugi zadaci po uputama nadređenog radnika, koji su u direktnoj vezi sa područjem rada.

Uvjeti:

 • Iskustvo plastificiranja u brodogradnji (jahte)
 • Minimalno 2 godina radnog iskustva
 • Točnost i organiziranost
 • Samostalno obavljanje poslova
 • Osnovno sporazumijevanje na engleskom
 • Odgovornost za izvršenje i kvalitetno obavljen posao
 • Spremnost na rad prekovremeno, ako je potrebno I rad subotom
 • Za dobro obavljen posao zaposlenicima nudimo stimulativnu i redovitu isplatu za obavljeni rad te mogućnost napredovanja

For any questions regarding our open positions, or to submit your resume, please contact:
Grant Willis | Project Manager | grant@outerreefyachts.com | +385 (0) 914447504


Carpenter / Stolar

Job Description:
Undertake joinery and cabinet making on boats to yacht standard as well as installation of linings and furniture and general mounting of yacht fittings and interior/exterior finishing. Working with solid woods, veneer, laminates, teak decks and cap rails.

Conditions:

 • Work experience in joiner work, cabinet making and general boat building (wood and fiberglass)
 • Experience in the field of construction and installation of marine furniture (yacht standard)
 • Accuracy and organization
 • Self motivated and able to work with a minimum of supervision
 • Fluent in the English language
 • Responsibility for execution and quality work
 • Must be prepared to work overtime when required, including Saturdays if neccessary
 • Stimulative and regular income with possibility of advancement

Opis Posla:

 • Izrada tikovih paluba
 • Pomoć kod montaže paluba i montaže namještaja/uređenje unutrašnjosti plovila
 • Rekonstrukcije brodova
 • Obavljanje poslova u zadanim vremenskim rokovima
 • Samostalno obavljanje poslova

Uvjeti:

 • Radno iskustvo u stolariji i brodogradnji (drvo i stakloplastika)
 • Iskustvo na području izrade i ugradnje namještaja (brodogradnja)
 • Osnovno sporazumijevanje na engleskom jeziku
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva
 • Samostalno obavljanje poslova
 • Točnost i organiziranost
 • Spremnost na rad prekovremeno, ako je potrebno I rad subotom
 • Stimulativna i redovna primanja
 • Mogućnost napredovanja

For any questions regarding our open positions, or to submit your resume, please contact:
Grant Willis | Project Manager | grant@outerreefyachts.com | +385 (0) 914447504


Fitter/Assembly / Monter

Job Description:
Assembling the various structural components of the ship (to yacht standard) and mounting of various parts such as windows, Inox railings and fittings and other equipment.

Conditions:

 • Work experience in general boat building and assembly of parts in fiberglass, metal and wood (to yacht standard)
 • Experience in the field of mounting ship equipment (to yacht standard)
 • Accuracy and organization
 • Self motivated and able to work with a minimum of supervision
 • Basic understanding of the English language
 • Responsibility for execution and quality work
 • Must be prepared to work overtime when required, including Saturdays if neccessary.
 • Stimulative and regular income

Opis Posla:
Sastavljanje različitih strukturnih komponenti broda (za jahte standard) i montažu različitih dijelova kao što su prozori, Inox ograde i pribor i druge opreme. Montaža trupa broad, monterski radovi: montaža namještaja i ostalih dijelova u brodove

Uvjeti:

 • Radno iskustvo u općoj izgradnji plovila i montaža dijelova u stakloplastici, metalu i drva (za jahte standard)
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva
 • Iskustvo u montaži brodske opreme (jahte)
 • Točnost i organizacija
 • Motiviranost i sposobnost samostanog obavljanja posla
 • Osnovno razumijevanje na engleskom jeziku
 • Odgovornost i kvalitetan rad
 • Spremnost na rad prekovremeno, ako je potrebno I rad subotom
 • Stimulativna i redovna primanja

For any questions regarding our open positions, or to submit your resume, please contact:
Grant Willis | Project Manager | grant@outerreefyachts.com | +385 (0) 914447504


Marine Electrician / Električar U Brodogradnji

Job Description:
Installation of marine electrical systems AC and DC in 19m Motor Yachts as well as other electrical tasks according to the instructions of a supervisor, who are directly related to the work area.

Conditions:

 • Qualified and competent in assembling wiring and electrical components in shipbuilding (to yacht standard)
 • Precision and expertise at work
 • Accuracy and organization
 • Self-motivated and able to work with a minimum of supervision
 • Fluent in English
 • Must be prepared to work overtime when required, including Saturdays if neccessary
 • Stimulative and regular income with possibility of advancement

Opis Posla:
Montaža električnih instalacija (slaba struja) kao i drugi zadaci po uputama nadređene osobe, koji su u direktnoj vezi sa područjem rada.

Uvjeti:

 • Iskustvo na montaži električnih komponenti / slaba struja u brodogradnji (jahti)
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva
 • Spremnost za usavršavanje
 • Preciznost i stručnost kod posla
 • Točnost i organiziranost
 • Samostalno obavljanje poslova
 • Sporazumijevanje na engleskom jeziku
 • Poštivanje i obavljanje poslova na terenu i u zadanim vremenskim uvjetima
 • Odgovornost za izvršenje i kvalitetno obavljen posao
 • Spremnost na rad prekovremeno, ako je potrebno I rad subotom
 • Stimulativna i redovna primanja

For any questions regarding our open positions, or to submit your resume, please contact:
Grant Willis | Project Manager | grant@outerreefyachts.com | +385 (0) 914447504


Marine Plumber / Vodoinstalater U Brodogradnji

Job Description:
Installation of all plumbing systems in a Motor Yacht including Fresh water system, Sanitary systems, Fuel system, Ducting etc. Must be competent in all connections, fitting of valves, through hull fittings etc.

Conditions:

 • Qualified and competent in Marine Plumbing (to yacht standard)
 • Precision and expertise at work
 • Accuracy and organization
 • Self-motivated and able to work with a minimum of supervision
 • Fluent in English
 • Must be prepared to work overtime when required, including Saturdays if neccessary
 • Stimulative and regular income with possibility of advancement

Opis Posla:
Ugradnja svih vodovodnih sustava u motornu jahtu uključujući sustav svježe vode, sanitarne sustave, sustav goriva, kanale itd. Moraju biti kompetentni u svim priključcima, montaži ventila, preko spojnih elemenata trupa itd.

Uvjeti:

 • Kvalificirani i kompetentni za rad u brodogradnji (prema standardu za jahte)
 • Spremnost za usavršavanje
 • Preciznost i stručnost kod posla
 • Točnost i organiziranost
 • Samostalno obavljanje poslova
 • Sporazumijevanje na engleskom jeziku
 • Poštivanje i obavljanje poslova na terenu i u zadanim vremenskim uvjetima
 • Odgovornost za izvršenje i kvalitetno obavljen posao
 • Spremnost na rad prekovremeno, ako je potrebno I rad subotom
 • Stimulativna i redovna primanja

For any questions regarding our open positions, or to submit your resume, please contact:
Grant Willis | Project Manager | grant@outerreefyachts.com | +385 (0) 914447504